Litt om Frivilligsentralen

Lenvik Frivilligsentral startet i sin nåværende form 10.10.2007, først med Lenvik kommune som eier. Fra 01.01.2008 ble det dannet et andelslag med tilsammen 11 andelshavere som sammen eier og driver sentralen. Andelslaget ble startet under navnet Frivillighetssentralen i Lenvik. Navnet ble endret i oktober 2009 for å i møtekomme KKDs ønske om en enhetlig logo og navnepolitikk for alle sentraler i landet.


Lenvik kommune

Finnsnes og omegn Pensjonistforening

LHL Finnsnes og omegn

Finnsnes og omegn Røde Kors

Midt-Troms Fibromyalgiforbund

FFO Midt-Troms

Midt-Troms Hørselslag

Seniorkoret

Trolldanslaget

Redd Barna

Finnsnes og omegn Revmatikerforening ved Beate Devik-Lauritzen

I tillegg til alle aktivitetene som andelshaverne har, så leier vi ut våre flotte lokaler til andre lag og foreninger for kr 150 per gang for styremøter og kr 300 for medlemsmøter. Om et firma eller privatpersoner ønsker å leie koster det kr 1500.

2019 © Lenvik frivilligsentral