LENVIK Frivilligsentral

Vår godhet og vår entusiasme er som en stor bølge, en bølge som bare blir større og større. Og når den bølgen slår inn over land kan man ikke unngå å bli berørt. Vi gjør verden bedre med entusiasme og empati. Vil du være med å skape en enda større bølge?

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får. Kort sagt er Frivilligsentralen en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe. 

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres Frivillig.

 

Tilbyr hjelp: Frivilligsentralen tilbyr hjelp til eldre, innvandrere, rusavhengige og andre med bank, flytting, UDI, lege, jobb, etc. Kom innom mandag til fredag mellom kl.10 og 14! Kan benytte andre dager og tidspunkt ved avtale.


Frivilligsentralen er en møteplass for alle mennesker – på tvers av generasjoner, etnisk opprinnelse, religion, fysiske og psykiske forutsetninger. Alle er velkommen!

Det viktigste vi gjør her på Lenvik Frivilligsentral er å åpne hjertet for andre. Nærhet og tilstedeværelse i møtet med mennesker er vårt hovedfokus. Det er inkludering!  

Kreative og entusiastiske frivillige skaper arenaer, aktiviteter og prosjekter ut fra deres ressurser og interesser. Disse aktivitetene er ikke faste og skapes på initiativ. Har du en kreativ ide? Vi hjelper deg å sette den ut i live!

Vil du bruke litt av din tid sammen med andre? Vil du treffe nye mennesker? Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Du kan også følge oss på Facebook om du ønsker ved å trykke "liker"

 

 

 

2019 © Lenvik frivilligsentral