Hva gjør vi for BARN?

God Nabo God Venn (GNGV): målet er å aktivisere bosatte flyktningbarn og familier i fritidsaktiviteter. Prosjektet følger opp barna, familiene, idrettslagene og andre involverte. Prosjektet har også ansvar for å organisere møteplasser for innvandrere og nordmenn for å skape nære relasjoner, initiere aktiviteter og forbedre den psykiske helsen.

Barnas sommerverksted: i regi av prosjektet GNGV tilbyr mange forskjellige gratis aktiviteter og turer for barna. Dette er et stort arrangement der vi involverer familier og utallige frivillige i tre uker!

Skiaktivitet: i regi av prosjektet GNGV går vi på ski i lag. Barn, foresatte og frivillige har det veldig koselig sammen!

Kreative Barn: barna bruker sin energi og kreativitet med å lage gjør-deg-selv-prosjekter ved hjelp av resirkulerbare produkter, mens foreldrene kan møte andre voksne for å prate, dele tips, råd og leke med barna. Det er en god og trygg arena, i regi av prosjektet GNGV.

Frivilligteateret: vi har en teatergruppe for både voksne og barn. 

Grottebadet: turene til Harstad er et tilbud for alle barnefamilier på asylmottaket, enslige mindreårige asylsøkere og våre frivillige.

Fotball: trening og turneringer for enslige mindreårige på Gibostad IF.

Kino: Vi tar barn og voksne med på kino. 

Folkebadet: Svømmetilbud for barn og familier. 

2019 © Lenvik frivilligsentral